Datapolitik

Telefon

49 21 40 50


Åbningstider
Mandag             8.00 - 18.00
Tirsdag              8.00 - 18.00
Onsdag             8.00 - 16.00
Torsdag             8.00 - 18.00
Fredag               8.00 - 16.00

Telefonerne er lukket 12-13 (frokost)

Tidsbestilling

Bestilling af tid kan ske online via ovenstående knap eller telefonisk.

Ved akuthenvendelser bestræber vi os på at give dig en tid samme dag.
Det er ikke nødvendigt at få henvisning fra egen læge.


Aflysning/ændring af tid

Skal ske telefonisk senest
dagen før behandling for at undgå gebyr. 


Adresse

Kiropraktisk Klinik I/S

Helsingør Sundhedscenter

Murergade 5M, 1.sal

3000 Helsingør

Persondatapolitik

I forbindelse med din behandling i Kiropraktisk Klinik I/S, Helsingør Sundhedscenter, er der visse af dine personoplysninger, vi er nødt til at kende og opbevare. Dette gøres forsvarligt i henhold til loven om datasikkerhed.

De data, der er tale om, er dine kontaktoplysninger, CPR.nr. samt relevante helbredsoplysninger. Der er udelukkende tale om de data, du selv oplyser i forbindelse med din kontakt til klinikken.

Oplysningerne er nødvendige for klinikken, dels administrativt så vi kan kontakte dig, dels journalføringsmæssigt i henhold til Sundhedslovens afsnit om journalføringspligt.

Dine kontaktoplysninger incl. CPR.nr. er tilgængeligt for kliniksekretærerne samt den behandlende kiropraktor.

Dine helbredsoplysninger er tilgængeligt for den behandlende kiropraktor, der yderligere vil indhente samtykke fra dig, om hvorvidt klinikkens øvrige personale må have adgang til din journal, hvis de har et ærinde i denne.

Indhentning og/eller videregivelse af oplysninger til din egen læge eller rekvirering af relevant billeddiagnostik foregår ligeledes først efter, vi har modtaget dit samtykke hertil.

Al eksport af persondata fra klinikken foregår via sikker forbindelse gennem vores journalsystem. Det understreges, at klinikken ikke sender mails, hvori der indgår persondata. Modtagne mails med persondata slettes straks dataene er overført til journalsystemet.

Der videreføres ikke oplysninger til lande uden for Europa.

Samtykke til ovenstående dokumenteres i din journal.

Du kan til enhver tid bede om et journaludskrift, ligesom du kan bede om, at dit journalmateriale sendes videre til en anden behandler.

Vi gør opmærksom på, at der i henhold til lovgivningen omkring journalføring ikke må rettes i journalen, men at der derimod laves en tilføjelse.

Der er journalopbevaringspligt i minimum 10 år, herefter er det muligt at ønske sin journal slettet. Dette kan dog alene udføres af vores systemudbyder.

Alle patientdata opbevares forsvarligt enten digitalt eller i aflåste kartoteksskabe.

Alle pc’er er forsynet med passwords og bruger-id, og skærmen låses, når den forlades.  Passwords fornyes hver tredje måned.

Yderligere er også vores journal- og røntgenlagringssystem aflåst med personlige koder.   


For at sikre fortroligheden indskærpes det, at aldrig må nævnes personhenførbare oplysninger i sekretariatet, eller andre ikke private fora.


Klinikken er ikke på facebook eller andre sociale medier.

Klinikkens hjemmeside benyttes udelukkende til saglig information for patienter og andre interesserede, og der anvendes ikke cookies.